יוגה סוטרות לפטנג׳לי

יוגה סוטרות לפטנג'לי

סוטרה 1.19 וסוטרה 1.20

סוטרה 1.19 יש הנולדים עם יכולת ההתמזגות" סוטרה 1.20 "אצל אחרים קודמים לה: אמונה, אימון, זיכרון, התרכזות, וידע נכון ומקיף" שתי סוטרות אלו מדברות על

קרא עוד