יוגה סוטרות לפטנג׳לי

סוטרה 1.30

סוטרה 1.30

סוטרה 1.30  מציגה את המכשולים שלנו בדרך להשגת מטרת היוגה ראוי רגע לפני שנתחיל לבאר את סוטרה 1.30 להציג או להזכיר מהי מטרת היוגה;יוגה היא

קרא עוד
סוטרה 1.21

סוטרה 1.21

סוטרה 1.21 מתארת מי יכול להגיע אל ההתמזגות סוטרה 1.21 היא המשך טבעי של הטקסט ושל הסוטרות הקודמות לה;ובהם מתאר פטנג'לי מי יכול להגיע למצב

קרא עוד
יוגה סוטרות לפטנג'לי

סוטרה 1.19 וסוטרה 1.20

סוטרה 1.19 יש הנולדים עם יכולת ההתמזגות" סוטרה 1.20 "אצל אחרים קודמים לה: אמונה, אימון, זיכרון, התרכזות, וידע נכון ומקיף" שתי סוטרות אלו מדברות על

קרא עוד