סוטרה 1.19 יש הנולדים עם יכולת ההתמזגות" סוטרה 1.20 "אצל אחרים קודמים לה: אמונה, אימון, זיכרון, התרכזות, וידע נכון ומקיף"

שתי סוטרות אלו מדברות על מצב התודעה הגבוה ביותר הנקרא סמאדהי.

מצב זה מתואר כהתמזגות וחסר גוף.

כלומר, מצב בו הרואה מתמזג עם הנראה.

מצב בו מתקיימת התמזגות ואיחוד עם החלק הטהור/ האלוהי שבנו, טבענו האמיתי.

הרואה הוא החלק המתבונן והנראה הוא החלק שעליו מתבוננים. הוא יכול להיות חלק פנימי בנו או חיצוני לנו לחלוטין.

ישנם פירושים המזכירים את מושג חסרי הגוף בסוטרה (בחרתי לא להכניס זאת לתרגום זה כי ישנם מקומות שלא מזכירים זאת).

הכוונה בחסרי הגוף היא לאלו שהצליחו להתעלות מעל מגבלות החומר, מעל לחוויות הגוף, לכדי חוויה של תודעה אינסופית.

שתי סוטרות אלו: סוטרה 1.19 וסוטרה 1.20, מתארות את שתי הדרכים להגיע למצב תודעה זה.

הדרך הראשונה להגיע למצב תודעה עילאי זה היא המתוארת  בסוטרה 19;

יחידי הסגולה שנולדו עם יכולת ההתמזגות.

כלומר אלו שנולדו עם הידע אודות טבעם האמיתי, הידע על זהותו של החלק המתבונן, אלו שהגיעו לעולם עם ההבנה העמוקה על עולם התופעות ואודות ההכרה.

(יש האומרים כי יכולת זו נצברת בגלגולים. כלומר לאלו המתרגלים בגלל הזה יש יתרון בגלגול הבא).

עלי לומר כאן כי הפרשנויות השונות לסוטרה זו, לא רק שהן אינן תואמות אלא גם סותרות לפעמים זה את זו אני מניחה שזאת בגלל הנושא עליו דנים.. נושא שקשה לדייק ולהבין אותו.

הדרך השנייה להגיע למצב תודעתי עליון זה  מתוארת בסוטרה 1.20

היא עבור אלו שלא נולדו עם היכולת;

פטנג'לי אומר כי ניתן לרכוש אותה (את יכולת ההתמזגות) על ידי עשייה ותרגול ממספר סוגים:

*אמונה- יש להאמין בדרך שאנו הולכים בה 

*אימון- יש לתרגל. ללא תרגול לא תתקיים הדרך

*זיכרון- זיכרון הוא סוג של מכשול עבורנו. הזיכרון מוביל את התודעה לציפייה, לאכזבה. הזכרון גורם לנו מראש לראות את הדברים בדרך מסוימת

*התרכזות- לתרגול התרכזות תרגול של הפניית החושים לכדי נקודה אחת. מה שמשקיט את התודעה

*ידע נכון ומקיף – לראות את המציאות כפי שהיא ולא כפי שהיא משתקפת דרך תנודות התודעה שלנו

יוגה אונליין

מוזמנים להצטרף לקהילת היוגה שלנו

קהילת 'יוגה ביחד'