תקנון

תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

תקנון זה מטרתו להבהיר את היחסים והאחריות בין משתמשי אתר זה- www,michalyoga.co.il (להלן: משתמשים) (להלן: האתר) ובין בעלת ומפעילת האתר – מיכל נישטיין להט (להלן: מיכל) ובעלת ומפעילת הסטודיו של מיכל (להלן: הסטודיו) מכתובת; קיבוץ משמרות ת.ד. 278, טלפון: 052-8725872.

באתר זה ניתן למצוא תוכן תדמיתי, תוכן לימודי, תוכן המיועד לתרגול אישי או קריאה אישית וכן תכנים שונים מעולם היוגה והמדיטציה לרבות: תזונה, פילוסופיה, אנטומיה, תרגולים, מאמרים, חוות דעת אישיות, המלצות וכו'.
באתר זה ניתן למצוא את מגוון אפשרויות הלימוד הניתנות על ידי מיכל; שיעורי יוגה בסטודיו (להלן הסטודיו), שיעורי יוגה בזום (להלן: בזום), סדנאות ומפגשי העשרה און ואוף ליין (להלן: סדנאות) ושיעורים וקורסים דיגיטליים בחינם או בתשלום (להלן בדיגיטל).

כללי:

 1. אתר זה נכתב בלשון זכר ובלשון יחיד, אך כל הכתוב כאן מתייחס לשני המינים ללא אשפליה או הבדלה.
 2. אנא קראו את תקנון זה לפני השימוש באתר. השימוש שלכם באתר מהווה אישור כי קראתם את התקנון וכי אתם מסכימים לו.
 3. הכוונה בשימוש באתר הינה: לקריאת תכנים, תרגול השיעורים החינמיים המוצגים באתר או ברשתות השונות, הרשמה לשיעור, רכישת קורס, יצירת קשר, הרשמה לרשימת תפוצה, שליחת הודעה וכל פעולה נוספת שניתן לבצע בזכות או באמצעות האתר.
 4. תקנון זה מכיל גם את תנאי מדיניות הפרטיות.
 5. קחו לתשומת ליבכם כי תקנון זה יכול להשתנות מעת לעת. באחריות המשתמש לבדוק את השינויים החלים בתקנון ולראות כי הוא מסכים לשינויים אלו.
 6. ברגע שיהיה שינוי בתקנון, שינוי זה יכנס לתוקף בעת פרסום התקנון המתוקן באתר.
 7. בעצם השימוש האתר המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 ומעלה ובעלי שיקול דעת תקין להשתמש בתכני האתר השונים.
 8. במידה ויתגלה כי משתמש פלוני מפר את תנאי תקנון זה רשאית מיכל לחסום את אותו המשתמש משימוש בתכני האתר לפרק זמן שתחליט.
 9. בהמשך לסעיף הקודם שימוש לא נאות או המפר את תנאי תקנון זה עלול לגרום הלרחקת המשתמש לצמיתות או לפרק זמן קבוע, לפי שיקול דעתה וראות עיניה של מיכל. והיא איננה חייבת בהסברים לשם כך.
 10. בכל מקרה שבו יתקיים חוסר התאמה בין הכתוב בתקנון זה לפרסום אחר; הרשום בתקנון זה הינו הקובע.

פעילות האתר:

 1. מיכל נישטיין להט או מי מטעמה, רשאיים בכל עת לשנות את מראה האתר, את התכנים החינמיים הקיימים בו ו/ או את אופי האתר. זאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמשי האתר ולרשומים אליו.
 2. מיכל נישטיין להט או מי מטעמה, רשאיים לסגור את האתר על פי החלטתה הבלעדית. וזאת  ללא צורך בהודעה מראש למשתמשים בו או לרשומים אליו.
 3. מיכל נישטיין להט עושה את המירב לשמור על ניהול ותפעול תקין של האתר. לרבות; אחסון איכותי, תחזוקה שוטפת, ניהול אבטחה תקינה וכו'. ולמרות זאת אין בידיה להבטיח כי פעילות האתר לא תופרע או תופסק בגין סיבות שאינן קשורות אליה; תקלות ברשתות, תקלות באחסון, שדרוג תשתיות, פריצה לשרתים ולמערכת הניהול של האתר, וכל תקלה אחרת שיכולה להתרחש.
 4. במקרה בו פעילות כלשהיא תופרע או תופסק על ידי סיבות כאלו ואחרות שאינן קשורות למיכל עצמה, לא ינתן זיכוי או החזר בגין הפסד הפעילויות. תנתן אפשרות להשלמת הפעילות שאינה נוצלה בתאום מראש בין הצדדים.
 5. מיכל נישטיין להט איננה מתחייבת שכל התכנים המופיעים באתר ימשיכו להתקיים בו ללא הגבלת זמן. מיכל נישטיין להט רשאית להוריד תכנים לפי ראות עיניה וללא הודעה מוקדמת.
 6. מיכל נישטיין להט איננה מתחייבת כי כל התכנים החינמיים המופיעים בו ימשיכו להיות בחינם ללא הבלת זמן. מיכל רשאית להתחיל לגבות תשלום על אותם תכנים חינמיים לפי ראות עינייה וללא הודעה מוקדמת.
 7. הסטודיו של מיכל רשאי בכל עת להפסיק את פעילות האתר ללא חובת התראה מוקדמת; לפרק זמן מוגבל או לצמיתות.
 8. במקרה בו תופסק לצמיתות פעילות האתר, מיכל נישטיין להט או מי מטעמה מתחייבים כי ימצא פתרון חלופי לקורסים שנרכשו בתשלום והגישה אליהם הינה דרך האיזור האישי באתר.
 9. במקרה של סגירת האתר לתמיד או לפרק זמן קצוב מתחייבת מיכל להודיע על כך בהודעת מייל לכל הרשומים ולאפשר פרק זמן של שבועיים להתארגנות מחדש לפני סגירת האיזור האישי.

 

הגבלת השימוש באתר וקניין רוחני:

 1. האתר נועד רק לשימוש אישי. חל איסור על שימוש בתכנים לצורך מסחרי; אין להפיץ, להעתיק, למכור או לפרסם את התכנים באתר. לרבות; תמונות, סימני מסחר, סרטונים, כותרות, שמות של קורסים או שיעורים, עיצובים באתר ותוכן כתוב מכל סוג שהוא.
 2. מיכל נישטיין היא הבעלים של האתר  וכל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית. אי לכך, חל איסור על שימוש באותם סימנים ללא רשות מפורשת בכתב ממיכל נישטיין להט.
 3. מיכל נישטיין להט הינה בעלת זכויות יוצרים של כל התכנים המופיעים באתר ושל כל התכנים המועברים בשיעורים, קורסים והסדנאות השונות כולל; שמות הקורסים, מבני הקורסים, הרעיונות המרכזיים, אופי הקורס, התמונות, התכנים הכתובים וכו'.
 4. שימוש באתר או רכישת התכנים שבו ושימושם (בחינם או בתשלום) אינה מעניקה היתר או זכות על התכנים עצמם שנרכשו או שנעשה בהם שימוש. השימוש בתכנים הינם לשימוש אישי בלבד.
 5. למשתמשים אסור להקליט, לשכפל, לצלם בסתר או בגלוי את התכנים המצויים באתר או המוצגים בשיעורים השונים בסטודיו ובדיגיטל. עצם השימוש או תשלום על מוצר כזה או אחר אינו נותן היתר לצלם או להקליט. אלא אם, ניתן אישור בכתב המפרט כי מיכל נישטיין להט בכבודה מאשרת לעשות כן.
 6. חל איסור על לשנות, למכור או להציג את התכנים בחלקם או בשלמותם, בשום מקרה שהוא ובשום פלטפורמה שהיא. לא כתכנים של מיכל נישטיין להט ולא כתכנים של מישהו אחר.
 7. במידה וניתן אישור ממיכל להשתמש בתכנים או בסימני המסחר לא יעשה בהם כל שימוש באתרים פוגעניים לרבות; אתרים פונוגרפים, אתרים המעודדים גזענות וכן אתרים הקוראים לכל פעילות שאינה חוקית או מוסרית.
 8. במידה וניתן אישור ממיכל להשתמש בתכנים וסימני המסחר יש לשמור על התכנים כפי שהם ללא שינוי, עריכה, הורדה או הוספת אלמנטים כתובים או עיצוביים.
 9. במידה וניתן אישור ממיכל להשתמש בתכנים וסימני המסחר יש להוסיף קרדיט לאתר המקורי במקום בולט וליד התוכן שהועתק.
 10. ההרשמה לקורסים הדיגיטליים השונים כרוכה בהסכמה לרשימת הדיוור של תכני הסטודיו. בהסכמה זו אתם מאשרים קבלת תכנים שונים לרבות: תוכן חינמי חדש, תוכן שיווקי, מבצעים  וכו'. המשתמש יכול בכל עת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה באותה הפלטפורמה שבה נרשם.

הגבלת האחריות:

 1. כל התכנים המועברים על ידי מיכל נישטיין להט בסטודיו, בקבוצות הלימוד השונות ובאתר, לרבות; התכנים הכתובים, התוכן הדיגיטלי המצולם וכל תוכן נוסף שיעלה מועברים מתוך לימודיה של רבי השנים, הבנתה של הדברים השונים ומתוך ניסיונה האישי והמקצועי של מיכל בתחומי הדעת השונים.
 2. מיכל נישטיין להט איננה לוקחת אחריות על פרשנות אישית של המשתתף על התוכן המועבר.
 3. מיכל נישטיין להט איננה לוקחת אחריות על השימוש הנעשה במידע, שאינו תואם את ההנחייה הניתנה על ידי מיכל נישטיין להט. לרבות תוכן המוצג בשיעורים הפרונטליים ובזום וכן בתכנים שונים המופיעים באתר.
 4. התכנים המועברים על ידי מיכל נישטיין להט אינם מהווים ייעוץ או חוות דעת משום סוג. לרבות ייעוץ: פסיכולוגי, תזונתי, טיפולי, פיזיותרפיסט, פיזיותרפיסטי אורוגניקולוגית, פסיכיאטרי, אורתופדי או כל ייעוץ אחר.
 5. לייעוץ עם מיכל נישטיין להט בתחומי ידיעותיה ניתן לקבוע פגישה אישית או לשלוח מייל לכתובת: contact@michalyoga.co.il לשם בירור התאמת תוכן מסוים למשתתף.
 6. אין בהצגת התכנים ו/ או נושאי השיעורים והקורסים הבטחה או התחייבות בנוגע לתוצאות הקורס. לרבות הבטחה בנוגע למצב הבריאותי, נפשי, גופני וכו'.
 7. אין בהצגת התרגולים, התנוחות ותכני הלימוד באתר זה או בשיעורים השוטפים התחייבות כי המשתמש יוכל להגיע לתנוחות אלה, להצליח לתרגל אותן או להצליח לחוות את החומר המועבר.
 8. לא יהיה למשתתף כל תלונה או תביעה כנגד מיכל נישטיין להט בגין אי הצלחתו או אי התקדמותו בתרגול.
 9. מיכל נישטיין להט איננה לוקחת אחריות על הקישורים החיצוניים המופיעים באתר לרבות מסירת מידע, אופי האתר אליו מגיעים ואיכות התכנים שבו.
 10. הסטודיו של מיכל ו/או מיכל נישטיין להט לא יישאו באחריות בשום מקרה של נזק ישיר או עקיף הנגרם משימוש בתכנים המוצגים על ידי מיכל בשיעורים או באתר לרבות; הקישורים החיצוניים, התמונות, שמות הקורסים, התכנים והפרשנות של המשתמש לכל אלו.
 11. בכל מקרה מיכל נישטיין להט לא תישא באחריות הגבוהה מהמחיר ששילם המשתמש.
 12. במקרה של שימוש בכרטיס אשראי מיכל נישטיין להט איננה נושאת באחריות כלפי צד ג' שעשה שימוש לא ראוי בפרטי האשראי.

התחייבות המשתמש:

 1. השימוש באתר, בתכנים החינמיים המוצגים בו ובשיעורי הסטודיו מיועדים לגילאי 18 ומעלה.
 2. על קטינים לקבל את אישור האפוטרופוס שלהם להגיע לשיעורי הסטודיו או לעשות שימוש באתר; הן עבור התכנים החינמיים והן עבור תכנים בתשלום.
 3. באם יתברר כי המשתתף הינו קטין ולא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו לשימוש באתר, לא יהיה זכאי המשתתף להחזר או לבוא בתלונה או תביעה כלשהיא כלפי מיכל נישטיין להט.
 4. על המשתמש לבחון את התאמת התכנים באתר לפני רכישתם. לא יוכל לבוא המשתמש בתלונה או תביעה כלפי מיכל נישטיין להט בגין אי התאמת התכנים.
 5. בעת הצורך, ובהמשך לסעיף 41, יש להתייעץ עם רופא לפי התחלת התרגול.
 6. בעצם השימוש באתר הנך מתחייב שלא לפגוע בזכויות היוצרים ובסמני המסחר.
 7. בעצם השימוש באתר הנך מתחייב שלא להפיץ את תוכן או כתובת האתר למטרות לא חוקיות או פוגעניות.
 8. המשתמש מתחייב שלא להפיץ תכנים בעלי אופי מטריד מכל סוג שהוא בפגישות הזום או בקבוצות הפייסבוק התומכות בקורסים השונים לרבות: פרסומות, דברי נאצה, תכנים פורנוגרפיים, גזענים וכו'.
 9. בכל מקרה שבו יגרם נזק לאתר ו/או לסטודיו ו/או למי מטעמה של מיכל נישטיין להט, בעקבות שימוש לא אתי או לא חוקי או לא תקין של המשתמש, ישפה המשתמש את מיכל נישטיין להט ויישא בכל העלויות וההפסדים שיגרמו כולל תשלומים לעורכי הדין והוצאות המשפט.
 10. התשלום על השירותים השונים מצוין באתר. באם יש צורך בתוספת מע"מ, מיסים או עמלות אחרות סכום זה יתווסף לעלות הסופית ויוצג במועד התשלום.
 11. תשלום הדורש כרטיס אשראי פירושו אישור העסקה מצד המשתמש. אם החיוב לא צלח ועכב כך נוצרו עלויות נוספות, עלויות אלו יגבו מהמשתמש.
 12. כל שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל הינם באחריות המשתמש בלבד בהתאם לחוקי המדינה בה הוא נמצא. לרבות החוקים בנוגע למדיניות הפרטיות ותכנים דיגיטלים בארץ בה שוהה המשתמש.
 13. בעצם השימוש באתר המכיל תכנים של פעילות עם הגוף, המשתמש מצהיר כי הוא מבין שפעילות גופנית נושאת בחובה סיכון של פגיעה גופנית או נפשית. על המשתמש לאמוד מה היא מידת היכולות שלו ולתרגל בהתאם לה, בהקשבה ותוך אחריות אישית.
 14. במידה ואין למשתמש אפשרות לאמוד את מידת היכולת הגופנית או הנפשית שלו, יכול ומוזמן המשתמש לשיחת התייעצות ללא עלות עם מיכל נישטיין להט
 15. לתיאום השיחה יש לשלוח E-mail לכתובת : contact@michalyoga.co.il עם כל המידע הרלוונטי.
 16. כל הנאמר לעיל בסעיפים 27-29 תקפים גם לגבי שימוש באביזרים, תכני מדיטציה וכל תוכן אחר שקיים באתר ובקבוצות הלימוד השונות הפרונטליות ובדיגיטל.
 17. מציינת ומבהירה כי בכל מצב של חוסר בהירות, אי הבנה, התלבטות, או כל שאלה מוזמנים המשתמשים ליצור קשר עם מיכל במייל המצוין מעלה, ללא הגבלת מספר הפעמים, לקבלת תשובה מפורטת לבירורים. וזאת בכדי להימנע מתרגול לא נכון.
 18. המשתמש מודע ומבין כי יתכן וקיימות טעויות שנעשו בתום לב הן בשיעורי הסטודיו והן בתכנים באתר. ולכן לא יבוא המשתתף בתלונה או תביעה כלשהי כלפי מיכל נישטיין להט בגין אי דיוקים או מידע שאינו מעודכן.

מדינות הרשמה וביטול שיעורי סטודיו וzoom –:

 1. לפני הגעה לשיעור ניסיון יש לקיים שיחה טלפונית או התכתבות כלשהיא להכרות והתאמת השיעור במערכת.
 2. על תלמידים חדשים למלא הצהרות בריאות.
 3. מומלץ להצטרף לפעילות כמה דקות לפני הזמן וזאת למנוע הפרעות בעת האיחור.
 4. בעת הפעילות יש לשמור את הטלפונים על שקט.
 5. עבור שיעורי הזום על התלמידים לוודא כי הם ערוכים לשיעור: הzoom מותקן אצלם, כי הם שומעים  ורואים בצורה טובה.
 6. התשלום הינו עבור 4/ 8/ 12 שיעורים בחודש בהתאמה למחיר.
 7. בחודשים בהם יש יותר שיעורים מהמצויין בסעיף 60 לא יגבה תשלום נוסף.
 8. הסטודיו שומר לעצמו את האפשרות להשתמש בשיעורי האקסטרא הללו כשיעורי השלמה עבור שיעורים שפוספסו. הן מטעם התלמידים והן מטעם ביטולי הסטודיו.
 9. תשלום חודשי הינו עבור שיעור קבוע במערכת.
 10. ניתן לשלם עבור שיעור בודד ולהגיע על בסיס מקום פנוי, בתיאום מראש.
 11. ניתן להשלים שיעורים שלא נוצלו, על בסיס מקום פנוי, בתיאום מראש.
 12. לא תינתן הנחה או זיכוי בגין שיעורים שלא נוצלו.
 13. על מנת להשלים שיעורים שלא נוצלו יש להודיע על אי הגעתכם לשיעור עד ארבע שעות לפני השיעור כדי לאפשר לתלמידים אחרים להגיע במקומכם. (במקרה של שיעורי בוקר עד השעה 22:00 בערב שלפני)
 14. כל השיעורים במערכת ניתנים לשינוי או ביטול על ידי מיכל נישטיין להט.
 15. במקרה של ביטול שיעור תנתן לתלמידים אפשרות להגיע ביום אחר או החזר כספי יחסי עבור השיעורים העתידיים שלא ימומשו.
 16. ניתן להעביר את המנוי לאדם אחר, בתיאום מראש ויש לעדכן את מיכל על כך, על מנת לוודא את התאמת המשתתף החדש לתרגול.

 מדיניות תשלומים בסטודיו וב zoom:

 1. הקפאת מנוי תתאפשר במקרה של מחלה או מצב רפואי שלכם או של אדם קרוב אליכם. אנא עדכנו אם ברצונכם להקפיא את המנוי על מנת לפנות את המקום בשיעור למישהו אחר.
 2. לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית.
 3. מובהר בזאת כי בעת הקפאת מנוי מיכל נישטיין להט איננה מתחייבת לשמור את מקומכם בקבוצה. לאחר החזרה לסטודיו תוכלו להשתלב בשיעורים שיש בהם מקום.
 4. שיעורים שלא נוצלו עקב חגים ומועדים יוחזרו על ידי שיעורי השלמה במהלך השנה.
 5. למשלמים עבור לשלושה שיעורי סטודיו בשבוע, ניתן להשתתף בשיעורי הזום ללא הגבלה.
 6. לבני זוג, סטודנטים וחיילים תינתן הנחה נוספת ממחיר שיעורים בודדים וממחיר התשלום חודשי לשיעור פעם בשבוע בלבד.
 7. אין כפל הנחות. 
 8. על מנת להסדיר את הרישום באופן קבוע יש ליצור קשר להסדרת התשלום עבור כל שנת הפעילות בסטודיו (החל מחודש בצצטרפות עד חודש יולי כולל)
 9. עבור תלמידים חדשים- ניתן לשלם עבור חודש בודד להתנסות ולאחר מכן לעבור להוראת קבע על שאר חודשי השנה
 10. ההטבות השונות לתלמידים חדשים; מחיר מוזל, תשלום לחודש וכו'  תקפות רק תלמידים שהינם חדשים בשיעורי היוגה בסטודיו ואינן תקופות על תלמידים חוזרים. 
 11. התשלום מתבצע דרך חברת משולם. ללינק מתחדש עבור מספר חודשים קדימה ניתן לשלם בכרטיס אשראי. כאשר מועד החיוב הינו בתחילת כל חודש עבור אותו החודש.
 12. כל התשלומים המתבצעים לחודש של תרגולי יוגה הינם תקפים לחודש קלנדרי עליו שילמו.

ביטול הרשמה של שיעורי סטודיו וzoom :

 1. ניתן לבטל את הרשמתכם לשיעורי הסטודיו והזום ואת התשלום קדימה בכל רגע נתון. ביטול הרשמה לחודש העוקב יש לקיים עד שבועיים לפני תום החודש שלפניו.
 2. הסטודיו של מיכל אינו נושא בהחזר כספי עבור מנויים שנרכשו ולא מומשו בחלקם או במלואם.
 3. במקרה שבו הוסכם על זיכוי עקב ביטול הנעשה כנדרש, מיכל נישטיין להט מתחייבת לטפל בנושא בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת האישור על הזיכוי. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח. מרגע זה זמן ביטול העסקה יהיה תלוי בחברת האשראי.
 4. בנוסף, מיכל נישטיין להט רשאית לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהעסק ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה.
 5. במקרה של ביטול מנוי בהתחייבות  קדימה עם הנחה, רשאית מיכל נישטיין לגבות את ההפרש היחסי בגין ההנחה שניתנה עבור התשלום קדימה. למשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 6. רכישת מנוי מהווה הסכמה לכל אלו.

מדיניות הרשמה וביטול סדנאות ומפגשים:

 1. מעת לעת מתקיימים בסטודיו ומחוצה לו סדנאות, ריטריטים בארץ ובחו"ל ומפגשים נוספים. חלקם בתשלום נוסף וחלקם ללא תשלום. כל אלו הינם ברישום מראש וכל המידע אודות הסדנאות מופיע בדף פרסום הסדנא.
 2. לצורך עניין זה; סדנא פירושה- סדנא עם לילה, מפגש הינו מפגש חד פעמי של מספר שעות, קורס הינו מספר מפגשים במועדים קבועים מראש.
 3. על מנת להסדיר את רישומכם יש להסדיר תשלום לסדנאות, מפגשים וקורסים, לפי התנאים הרשומים בכל אחד מאלו בדף הפרסום.
 4. שמורה למיכל נישטיין להט הזכות להחליט כי משתתף מסוים אינו ישתתף בקורס או להפסיק את השתתפותו לאחר התחלת הקורס.
 5. במקרה של ביטול יש להודיע למיכל נישטיין להט בהודעת ווטסאפ למספר 052-8725872. 
 6. לא ניתן לבטל רטרואקטיבית
 7. לא ניתן להקפיא סדנא, או קורס.
 8. הקפאת מפגש חד פעמי תתאפשר על פי שיקול דעתה של מיכל נישטיין להט.
 9. הודעת ביטול צריכה להתקיים בתוך 14 יום מביצוע העסקה ובתנאי שמועד הביטול הינו לפחות 2 ימי עבודה ממועד תחילת הסדנא, הקורס או המפגש החד פעמי.
 10. הודעת ביטול שהתקבלה במועד שבין 2 ימי עבודה ומועד תחילת הקורס/ מפגש/ סדנא תזכה את המשתתף בהחזר של 50%.
 11. הודעת ביטול שהתקבלה לאחר מועד פתיחת הקורס/ מפגש/ סדנא לא תזכה את המשתתף בזיכוי. אלא אם הודעת הביטול הגיעה בתוך יממה ממועד תום השיעור הראשון.
 12. במקרה כזה יהיה זכאי המשתתף להחזר בסך של 50% מתשלום הקורס.
 13. האמור לעיל אינו תקף על מקרים של כוח עליון או מחלה של המשתתף או בן משפחה מדרגה ראשונה.
 14. במקרה של סעיף 97 רשאית מיכל לפי ראות עיניה להמיר את תשלום המפגש/ קורס/ סדנא בשירות אחר הנמכר בסטודיו.
 15. במקרה של ביטול עסקה מיכל נישטיין להט מתחייבת לטפל בנושא בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת האישור על הזיכוי. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח. מרגע זה זמן ביטול העסקה יהיה תלוי בחברת האשראי
 16. במקרה שבו יגבו עמלות ביטול על ידי חברת האשראי בגין ביטול העסקה עמלות אלו ישולמו על ידי המשתתף וינוכו מסך ההחזר.

מדיניות הרשמה וביטול לקורס מורים ליוגה:

 1. עלות הקורס כוללת את כל התשלומים למעט אוכל בריטריט או בימי הלימוד המרוכזים
 2. התשלום לקורס יתבצע באשראי בלבד בחלוקה לעד 10 תשלומים
 3. תשלום ראשון ע"ס 1,000 ש"ח יתבצע במועד ההרשמה, שאר התשלומים חודש לפני התחלת הקורס
  מדיניות ביטול:
 4. עד 14 יום מיום התשלום ולא מאוחר מ14 יום לפני התחלת הקורס ניתן לבטל. 
 5. במקרה של ביטול עסקה מיכל נישטיין להט מתחייבת לטפל בנושא בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת האישור על הזיכוי. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח. מרגע זה זמן ביטול העסקה יהיה תלוי בחברת האשראי
 6. במקרה שבו יגבו עמלות ביטול על ידי חברת האשראי בגין ביטול העסקה עמלות אלו ישולמו על ידי המשתתף וינוכו מסך ההחזר.
 7. ביטול לאחר 14 יום מיום ההרשמה או שנותרו פחות מ 14 יום לפתיחת הקורס ועד שבועיים לאחר פתיחת הקורס – יגבה 25% מעלות הקורס.
 8. ביטול הקורס שבועיים לאחר פתיחותו ועד חודש מיום התחלת הקורס- יגבה 50% מעלות הקורס.
 9. החל מחודש לאחר התחלת הקורס לא יתקבל זיכוי על ביטול הקורס.
 10. למען הסר ספק- המועדים מתייחסים למועד התחלת הקורס ולא למפגשים עליהם הגיע התלמיד.

מדיניות ההרשמה לאתר:

 1. הרשמה לאתר ולקורסים השונים מותרת מגיל 18. מתחת לגיל זה יש לקבל את אישור האפוטרופוס.
 2. על כל משתתף ליצור חשבון עבורו בלבד. בעת הפתיחה עבור משתתף, יש לוודא כי הוא מבין את תנאי התקנון ומקבל אותם.
 3. בעת ההרשמה חלה חובה על הזנת פרטים אישיים נכונים: שם ושם משפחה, טלפון וכתובת E-mail תקינה.
 4. הרשמה לאתר פירושה זכאות אישית שאינה ניתנת להעברה לכניסה לאזור האישי.
 5. לאחר ההרשמה לאיזור האישי ישלח מייל ובו על המשתתף ליצור סיסמא אישית.
 6. סיסמא זו אינה ניתנת להעברה.
 7. לקורסים החינמיים יש צורך לאשר רישום לרשימת תפוצה.
 8. האזור אישי הינו אזור באתר בו יופיעו כל הקורסים והשיעורים שמשתתף רכש או נרשם.
 9. למען הסר ספק- הרישום הינו אישי ואסור להעביר את פרטי הרישום לאף אחד אחר.
 10. מיכל נישטיין להט איננה לוקחת אחריות בגין שימוש עבור משתתפים שאינם נרשמו כדין לאתר.
 11. הקורסים והתכנים שנרכשו דרך האתר יהיו ניתן לצפייה רק דרך האתר. 
 12. סעיף 111 יוצא מן הכלל במקרה שבו מיכל נישטיין להט החליטה על סגירת האתר או שינוי אופי האתר. במקרה כזה מתחייבת מיכל נישטיין להט על הפצת התכנים שנרכשו דרך פלטפורמה אחרת.
 13. מיכל נישטיין להט רשאית בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת להשעות את חשבונו של משתמש לפי ראות עיניה ולמשך הזמן שהיא מחליטה, במידה ויעלה החשד לשימוש לא נאות בחשבון לרבות; הפצת שם המשתמש, העתקת תוכן, הפרה זכויות יוצרים וכו'.

 

מדיניות הרשמה וביטול של קורסים דיגיטליים:

 1. על מנת לרכוש קורס באתר על המשתתף להיות בן 18 ומעלה ובעל כשרות משפטית.
 2. במידה והמשתתף הינו קטין עליו לקבל את אישור האפוטרופוס לרכישת הקורס וההשתתפות בו.
 3. על המשתתף להזין פרטים אישיים נכונים.
 4. במקרה בו בגלל הזנת פרטים שגויים לא יגיע הקישור לקורס, לא יבוא המשתתף בטענה או תביעה כלפי מיכל נישטיין להט. 
 5. מחירי הקורסים ניתנים לשינוי; לרבות העלת מחיר הקורס, הנחות עונתיות ומבצעים.
 6. הסטודיו של מיכל אינו מתחייב לשמירת המחיר של הקורס. במידה ולא הושלמה רכישת הקורס באתר ומחיר הקורס עלה לא יבוא המשתתף בטענה ו/או תביעה כלפי מיכל נישטיין להט בגין עניין זה.
 7. התשלום באתר מתבצע דרך חברת משולם. וככזה הסטודיו של מיכל אינו מתנהל מול מספר כרטיס האשראי ואינו לוקח אחריות על שימוש לא נאות של צג ג' בכרטיס האשראי.
 8. ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיסי האשראי: ויזה, ישראכרט, מסטרקרד ודיינרס או דרך אפליקציית ביט דרך משולם.
 9. קבלה ופרטי העסקה ישלחו בתום העסקה למייל שעמו נרשמתם לאתר.
 10. התכנים הדיגיטליים יהיו זמינים באתר ללא הגבלת זמן או מספר פעמי הצפייה.
 11. אם יוחלט אחרת על ידי מיכל נישטיין להט מכל סיבה שהיא, במקרה כזה תשלח הודעה לכל רוכשי הקורס ותתאפשר להם בתקופת זמן מוגבלת להוריד את הקורס שרכשו או לעבור לצפות בו ללא הגבלה בפלטפורמה אחרת.
 1. אין אפשרות לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בגין מוצר דיגיטלי. לכן אין ביטול על רכישת הקורסים.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את מיכל נישטיין להט בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד או אובדן רווח שיגרמו כתוצאה מהפרת תקנון, מתביעה או מצורך של הגנה מתביעה של המשתמש.

דיוור ישיר:

 1. בהרשמה לקורסים הדיגיטליים החינמיים הינך מאשר את הצטרפותך לרשימת התפוצה.
 2. דרך רשימת התפוצה ישלחו: תכנים בנושאי יוגה, מדיטציה וכדומה, תכנים שיווקיים בנוגע לפעילות בסטודיו, עדכונים ועוד.
 3. המשתתף יוכל לבטל את רישומו לאתר ו/או לרשימת התפוצה בכל עת באותה הפלטפורמה שבה נרשם.

מדיניות הפרטיות:

 1. הסטודיו של מיכל אינו שומר מידע על המשתמשים באתר ועל המשתתפים בקורסים.
 2. פרטי המשתמש שהוזנו לצורך הרישום לרשימת התפוצה ו/או לאתר לא ישמרו באתר אלא במערכת דיוור בה משתמשת מיכל נישטיין להט להפצת התכנים- רב מסר.
 3. התשלומים יתבצעו דרך מערכת סליקה חיצונית. כל המידע בנוגע לפרטי האשראי אינם מגיעים למיכל נישטיין להט ואי לכך לא יהיו לרוכשי הקורסים דרך פלטפורמה זו שום טענות או תביעות כנגד מיכל נישטיין להט בגין שימוש במידע זה.
 4. במקרה של תביעה רשאית מיכל נישטיין להט להעביר את פרטי המשתמש המצויים במערכת הדיוור לצד ג'.
 5. במקרה בו הבעלות על האתר תעבור לבעלים אחרים רשאית מיכל נישטיין להט להעביר את פרטי המשתמשים לידי הבעלים החדשים וזאת בפרט שאופי האתר לא ישתנה.
 1. אתר זה הינו אתר מונגש. באם תמצאו תכנים שאינם מונגשים אנא שתפו אותי ואני מבטיחה לעשות את מירב המאמצים שכל מי שירצה יוכל ליהנות מהתכנים באתר.
 2. הדין על תקנון זה ועל השימוש באתר הינו הדין הישראלי.
 3. סמכות השיפוט הייחודית ובלעדית בכל מחלוקת הקשורה לתקנון זה הינה של בתי המשפט במחוז חיפה. כל תביעה שתתעורר תידון בבית המשפט בחדרה או בחיפה.

והכי חשוב שיהיה תרגול נעים, מתבונן וקשוב

מיכל